¤ Så här hittar du !
 

By för by
information om de olika byarna och dess gårdar.

Bildarkiv
bilder från områdets byar, gårdar och sätrar.

OM
material som inte kan hänföras till en speciell by eller gård.

Fornminnesföreningen presentation av föreningen och dess verksamhet.

Fjällmuséet
koppling till muséets hem- sida