¤ Gård och Säter Arkivet (GOSA)
 

Gård och Säter Arkivet - handlar om fjällområdet längst upp i Västra Härjedalen, tidigare Tännäs kommun. Ett område som omfattar byarna Bruksvallarna, Fjällnäs/Hamra, Funäsdalen, Högvålen, Ljusnedal, Mittådalen, Messlingen, Tänndalen, Tännäs och Valmåsen. Ett unikt och utsatt område där det geografiska läget, klimatet och naturen, kanske mer än någon annanstans, stakat ut förutsättningarna för liv och överlevnad.

I Västra Härjedalen var fjällbonden och fäbodkulturen centrala begrepp till långt in på 1960-talet. Faktorer som en unik befolk-
ningsstruktur med ett kraftigt samiskt inslag, en omfattande in- och utflyttning, att området haft ömsom svenskt - ömsom norskt styre, att villkoren för området kan delas in i tre skilda perioder
är bara något av allt det som satt sina avtryck och som gör området så spännande.

På område efter område, by för by och gård för gård samlar vi material och försöker på olika vägar ta till vara den kunskap som finns i bygden. Vi lägger stor vikt vid att bevara gamla bilder och förfogar idag över ett bildarkiv som omfattar flera tusen bilder.

Vi genomför vidare en nutidsdokumentation som innebär att samtliga gårdar och sätrar byggda 1930 eller tidigare fotograferas och GPS-bestäms och vi arbetar med att bygga upp ett faktaarkiv.

Delar av det vi samlat kan ni ta del av på hemsidan
 - under “By för by” finns material om våra byar och dess gårdar
 - under “Bildarkiv” finns bilder på gårdar och människor
 - under “Om” finns allt möjligt annat material.

Fd 010-V08 Funäsdalen

Funäsdalen runt 1915 med Tullgården och Ångsågen mitt i bilden. En bild som blivet något av signatur för Gård och Säter Arkivet.

Hemsidan innehåller en stor del av de bilder vi samlat på oss -      men inte alla.  Besök oss för att se hela arkivet.

Vad gäller artiklar om de enskilda gårdarna innehåller hem-
  sidan alla titlar och smakprov på innehållet.

För en fullständig redovisning av bilder och artiklar får du
   komma och besöka oss på GOSA..