¤ Släktforskning - Byforskning

vintrig trädpalisad 2

Nu kan ni i västra Härjedalen som vill släktforska få hjälp på hemmaplan! Hos Fornminnesföreningen i GOSA lokalen Funäsdalen finns en stor del av det ni behöver av släktforskningsmaterial för att kartlägga er släkt.

Vi kan från föreningen idag erbjuda dig som vill forska kring din släkt eller bygd, bygga ditt släktträd eller något annat tillgång till vårt idag rätt omfattande material.

Material som kan ge dig information och nya ledtrådar i din forskning. Vi har dessutom ambitionen att när det komma nya material hålla oss uppdaterade.

Förutom allt sedvanlingt släktforskarmaterial kan ni även få tillgång till bilder och annat material som samlats in för Gård och Säter Arkívet räkning. Ett par exempel - Sven Dalstens förteckningar över fäbodar och potatisland och lagfartsuppgifter från övergången till fastighetsböcker 1908. 

Vi har dessutom genomfört en hel del egen forskning under den tid som Gård och Säter Arkivet har funnits. Forskning kring infrastrukturer i bygden, forskning kring olika gårdar m.m. Vidare har vårt samarbete med skifteslaget gjort att vi har en hel del uppgifter från laga skifte t.ex uppgifter om alla byggnader som fanns på gårdarna inför laga skifte 1893-1897.

Vidare förfogar vi över en del släktforskning som gjorts av olika personer och redovisar vissa av de släkter som hör hemma i bygden.

Välkomna till Gamla växeln och GOSA !
 

Kurser i släktforskning
Se under kurser om det är någon kurs på gång.

  Släktforskarmaterial - GOSA.

  * Microkort och läsapparat för ändamålet

  - Tännäs församling
  - Ljusnedals bruksförsamling
  - Tännäs och Hede lappförsamlingar.

  * Mantalslängder för år 1900 (CD), 1930, 1940, 1950 och
     1960.

  - Tännäs församling
  - Ljusnedals bruksförsamling
  - Tännäs lappförsamling

  * Flyttnings-, lysnings- och dödsböcker 1930-47

  - Tännäs församling
  - Ljusnedals bruksförsamling
  - Tännäs lappförsamling

  * Sveriges Släktforskarförbunds material

  - Sveriges Befolkning 1980 - CD            
  - Sveriges dödsbok 1947- 2006 - CD 
  - Sveriges dödsbok 1901-2013 - CD

  * Material om emigrationen

  - ABF Härjedalens emigrationsregister (CD)
  - Ragunda emigrantinstituts material för Tännäs-
      och Ljusnedal församlingar.

* Vidare finns här en del litteratur i form av böcker och häften
   om bygden samt några redan utförda släktforkningar.

* Slutligen kan vi hjälpa till med att skaffa fram uppgifter via
   Internet till de uppkopplingar som vid abonnerar på.