¤ Härjedalens Fornminnesförening - hur det hela började                                                           Uppdaterad 2019-04-29

Fd 218 Fornminnes 21

Härjedalens Fornminnesförening är en av de äldsta hembygdsföreningarna som finns i det här landet. Den startade den 1 jan 1894 vid ett möte i Funäsdalens skola. Ett möte som hade föregåtts av ett upprop i Storsjö och Tännäs socknar. Mannen bakom verket var handlaren Erik Fundin i Funäsdalen.

Fundin började redan i unga år intressera sig för hembygden och dess föremål. Han följde med i vad som hände på området i andra delar av landet och var starkt påverkad av Hazelius idéer.

Detta tillsammans med att han ogillade "storebrorsfasonerna" från Jämtlands sidan och "antikjudarna" som åkte omkring i bygderna och köpte upp gamla föremål, kom att spela en viktig roll i det som hände.

En skrift om Erik Fundin finns att köpa hos
GOSA i Gamla Växeln

 

Den utlösande faktorn blev en resa till Norge och Trondheim där ett besök på "Kongelige Norske Videnskabers Selskabs museum" gjorde ett starkt intryck på honom.

Väl hemkommen från resan satte Fundin igång att göra upp planer för ett hembygds- museum på hemmaplan. Han bearbetade sin omgivning och fick snart både mycket och starkt stöd från många håll.

Föreningens första styrelsen bestod av löjtnant O. E. Jansson, kommunstämmo-  ordförande Mårten Långström, tullinspektör K.E Pihlgren och Erik Fundin själv.

Dessutom hade man 17 stycken distrikts- ombud, vilka var och en företrädde byarna inom Tännäs och Storsjö socknar


Erik Fundin 1843 - 1932

 

Fd 150 Gammelgården 11

Erik Fundin i unga år.

Fd 218 Fornminnes 01

Portal till Fornminnesparken