¤ Gård och Säter Arkivet (GOSA)

GOSA Lokal

Gård och Säter Arkivet, rätt och slätt kallat GOSA, startade för 15 år sedan och drevs under många år av Västra Härjedalens Bygdesam-
rådsgrupp, en samorganisation för områdets byalag. 2009 beslutade samrådsgruppen att skänka GOSA till Härjedalens Fornminnesförening, vilken vid sitt årsmöte samma år med stor tacksamhet tackade ja.

Uppdraget för GOSA’s del var - och är fortfarande detsamma - att samla så mycket material som möjligt om bygden och dess folk då och nu, av alla de slag, med tonvikt på bilder.

Idag är GOSA en resurs för såväl lokalbefolkningen som vill veta mer om sin gård eller by, som för den som vill forska om bygderna i Västa Härjedalen.

En resurs som hela tiden byggs på med mer material. Här intill finner ni några av GOSA:s arbetsrubriker. Alla har visserligen inte fått någon egen rubrik på denna hemsida men det kan mycket väl finnas material inlagt under andra sidor.

Vill ni se mer av vad som finns i våra arkiv gå vidare till GOSA här.

Bildarkivet
Gård för gård
Byforskning
Nutidsdokument
Faktaarkivet
Om skrifter