¤ Bruksvallarna, Flon och Ramundberget
 

Bv - vy från Tröa 2 bearb

Utsikt från Bruksvallarna mot Skarvarna. Foto Lasse Johansson.


B
ruksvallarna kunde 1986 se tillbaka på en trehundraårig  historia, en historia som intimt hänger samman med Ljusnedals Bruk, bygdens genom tiderna enda industriella verksamhet. När man drog igång bruket mot slutet av 1600-talet kom det folk från alla möjliga håll, alla behövde dom någonstans att bo och delar av funäsdalsböndernas forna sätervallar blev då i stället brukets vallar – Bruksvallarna – allmänt bara kallat ”Vôllan”.

Byn har två utposter, Ramundberget i väster som utvecklats från en enda gård och några mindre torpställen till ett helt lite samhälle med inriktning på turismen och Flon i öster. Där räknar man sitt ursprung till 1805 då Sven Paulsson Wagenius bosatte sig där och började bygga en gård. Han kallades för “Präst-Sven” och var son till bygdens första fast anställda själasörjare, brukspredikanten i Ljusnedal Paul Wagenius.

Bruksvallarna, vackert beläget intill Ljusnan, har genom åren förändrats men har ändå kvar mycket av den forna torp- och säterkulturen i form av byggnader, struktur och atmosfär. Där finns även minnesmärken av äldre datum som lämningar från malmbrytningen, gravhögar och fångstgropsystem.

Dagens födkrok är turismen och vintertid är Bruksvallarna ett längdåkningscentra och Ramundberget ett utförsåkningscentra av stora mått. Dit förlägger t.ex. många landslag sina träningsläger varje år. Sommartid är området med sina ”snälla”, runda, blomsterrika och spännande fjäll ett utmärkt val för den hugade fjällvandraren.
 

Artiklar