¤ Bildarkivet -
   så här hittar du !
 

Bilderna fördelade på byar o övrigt för andra platser.

Betecknas med två bokstäver för byn o öv. Därefter kategorier och ordningsnummer.
Kategorier:
01 Bybilder
02 Fastigheter
03 Sätrar o visten
04 Turism
05 Handel
06 Skola
07 Vägar o broar
08 Kommunikation
09 Vård o omsorg
10 Kommunalt o statligt
11 Föreningar
12 Fjälljordbruk
13 Hem och hushåll
14 Skog, jakt o fiske
15 Personer
16 Bybor o andra
17 Händelser
18 Musik
19 Militärt
20 Emigration
21 Kultur o skapande
22 Kyrkligt
23 Natur
24 Förening o museet.